Úvodní strana - CYBER SECURITY
z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Cyber Security Audit 2.0

Aplikace pro analýzu rizik a řízení kybernetické bezpečnosti

Díky aplikaci CSA (Cyber Security Audit) zvládnete zpracovat analýzu rizik a řídit procesní náležitosti kybernetické bezpečnosti na jednom místě. V nástroji najdete vše potřebné pro analýzu rizik dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a normy IS0 27000. Nyní navíc v nové verzi 2.0

CSA 2.0
CSA

Řešení požadavků ZoKB, ISO 27 000 A NIS2

1
2
3

ZoKB

Nástroj CSA vám pomůže vyřešit požadavky české legislativy i mezinárodních norem, a to zejména v oblastech řízení aktiv, hodnocení rizik a zavádění opatření na jejich snížení.

ISO 27 000

Aplikace CSA získala certifikát v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) od renomované auditorské společnosti TAYLLORCOX. Jde o jediný nástroj na analýzu rizik a řízení kybernetické bezpečnosti na českém trhu, který obdržel tento certifikát.

NIS2

Splňuje také náležitosti ISO 27000 a pomůže při zavádění povinností vyplývající z evropské směrnice NIS2 a jejích prováděcích předpisů.

Cyber

Proč zvolit CSA?

V CSA zpracujete analýzu mnohem rychleji, přesněji a pohodlněji, než kdybyste zvolili klasické tabulkové a textové editory. Analýzu vedete v zabezpečeném online nástroji, kde máte data k dispozici 24/7. Veškeré informace lze snadno a rychle nahrát, změnit či stáhnout. Aplikace umožňuje celou řadu zajímavých a užitečných pohledů na zpracovávaná data. CSA neslouží pouze pro analýzu, nýbrž pro její celkové procesní řízení kybernetické bezpečnosti. Nástroj ulehčí práci a ušetří čas i peníze manažerům kybernetické bezpečnosti, vedoucím ICT, analytikům, auditorům a dalším bezpečnostním odborníkům.

Security

S čím pomůže CSA?

Audit

Bezpečnostní struktura

Evidence a hodnocení aktiv

Katalog hrozeb a zranitelností

Mapa aktiv

Hodnocení rizik

Přehled bezpečnostních událostí a incidentů

Návrhy opatření

Plán zvládaní rizik

Prohlášení o aplikovatelnosti

Plán kontinuity

Hodnocení dodavatelů

Metodika ISO 27 000 i nařízení DORA

Zaslat produktový list

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • zaslání linku ke stažení nebo zaslání produktových listů
  • potvrzení správného doručení produktových listů
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.