Úvodní strana - CYBER SECURITY
z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Pomůžeme se zavedením požadavků NIS2

Platnost evropské směrnice se blíží, připravte se
na nové povinnosti včas

NIS2

Co je NIS2 a jakých organizací se bude týkat

NIS2 je směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v unii. Má za cíl rozšířit platnost stávající legislativy na další subjekty. Českou republiku tak čeká novela vyhlášky a zákona o kybernetické bezpečnosti.

Směrnice dolehne na stovky organizací, které poskytují regulované služby (odvětví v obrázku níže). Další kritéria, jako například velikost podniku, jsou u každé regulované služby uvedeny ve vyhlášce. Dle nich bude organizace muset plnit tzv. vyšší či nižší povinnosti.

Energetika

Doprava

Bankovnictví

Poskytovatelé ICT služeb

Veřejná správa

Pitná a odpadní voda

Zdravotnictví

Digitální infrastruktura

Infrastruktura fin. trhů

Výzkum

Poštovní služby

Odpadní hospodářství

Výroba

Vesmír

Potravinářství

Chemický průmysl

Poskytovatelé dig. služeb

Jaké povinnosti NIS2 přináší

Dotčené organizace se budou registrovat na vznikajícím portálu NÚKIB, kam budou posléze povinny hlásit bezpečnostní incidenty. Dále budou řešit mnoho nových povinností, na prvním místě však bude vždy zpracování analýzy rizik. Ta zahrnuje evidenci a hodnocení aktiv, identifikace rizik, hodnocení rizik i návrh a implementaci bezpečnostních opatření.

Jak se na NIS2 připravit

Než se organizace pustí do zavedení jakýchkoli dalších opatření a nových procesů, je třeba provést řádné audity a analýzy. Pro řadu z nich však bývají nové povinnosti vyplývající z evropské legislativy administrativně a procesně velmi náročné.

Mít v této situaci šikovný nástroj na analýzu a audit kybernetické bezpečnosti, jako je například CSA, je proto efektivním řešením, ušetřením času i personálu, a tím značnou výhodou.

“Excel už není jedinou volbou. Připojte se mezi spokojené uživatele CSA.”

Zaslat příručku pro tvorbu analýzy rizik
a řízení bezpečnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • zaslání linku ke stažení nebo zaslání produktových listů
  • potvrzení správného doručení produktových listů
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.