Úvodní strana - CYBER SECURITY
z

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

d

Příručka kybez pro organizace

Zaměstnanci jsou nejsnadnějším terčem kybernetických útoků, proto je velmi důležité je v této oblasti vzdělávat. Skvělým pomocníkem je základní příručka kybernetické bezpečnosti, kterou můžete zakoupit. Mnohem výhodnější je investovat do školení a prevence před hrozbami, než řešit jejich dopady. Brožura obsahuje popisy různých kybernetických útoků, radí, jak jim předcházet, ukazuje, jaké hrozby jsou, a seznamuje s dalšími zajímavostmi z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Seznámení se základy Kybernetické bezpečnosti

Pojmosloví kybernetické bezpečnosti

Ukázky reálných bezpečnostních incidentů

Představení typů kybernetických útoků z praxe

Poptat příručku

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • zaslání linku ke stažení nebo zaslání produktových listů
  • potvrzení správného doručení produktových listů
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů